Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeringscertificatie

vangrails

De uitvoeringscertificatie is een initiatief van een aantal Vlaamse bouwheren om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen en om eerlijke concurrentie tussen aannemers te verbeteren. Om aan bepaalde werken te kunnen deelnemen zal een aannemer moeten beschikken over een uitvoeringscertificaat.

Een opdrachtgever mag van een uitvoering, gerealiseerd onder een uitvoeringscertificaat, verwachten dat deze gebeurt volgens een door de sector overeengekomen kwalitatieve manier en dat deze beantwoordt aan een reeks eisen die door die sector als relevant worden beschouwd voor de kwaliteit van de uitvoering.

De Stuurgroep ligt aan de basis van de uitvoeringscertificatie. Hierin zetelen vertegenwoordigers van publieke bouwheren, aannemersfederaties, experten en gebruikers.

De Stuurgroep bepaalt en bewaakt de algemene principes van de uitvoeringscertificatie. Ze bepaalt de algemene en specifieke noden van de uitvoeringscertificatie en ziet erop toe of alle noodzakelijke partijen erbij betrokken worden.

De volledige sector kan geconsulteerd worden in een klankbordvergadering. Dergelijke bijeenkomst kan ook georganiseerd worden rond een specifiek onderwerp waarbij alle betrokken actoren deze vergadering kunnen bijwonen.

De Stuurgroep bestaat uit:

Openbare instellingen:

 • Pieter De Winne (AWV) Voorzitter
 • Mieke Lesaege (Aquafin) Ondervoorzitter
 • William Martens (FARYS)
 • Didier Vandevelde (INFRABEL)
 • Pierre Gilles (SPW)

Uitvoerders:

 • Jerome Vanroye (Bouwunie)
 • Eli Desmedt (Vlawebo)
 • Didier Block (BFAW)

Experten:

 • Ruben Verbeke (COPRO) Secretaris
 • Joost Verhelst (BCCA)
 • Benny De Blaere (BCCA)
 • Dirk Van Loo (COPRO)
 • Piet De Moor (OVIO)
 • Wendy Francken (VLARIO)

Nieuws 2021

De PTV’s en BRS’en voor verschillende uitvoeringscertificaties werden in 2021 afgewerkt.

Om de geschiktheid van een uitvoerder aan te tonen, worden door de sector specifieke eisen opgelegd. Deze eisen kunnen betrekking hebben op het personeel, het materieel, de producten, de locatie en de uitvoering zelf. Al deze eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift, kortweg PTV.

De praktische uitwerking van specifieke uitvoeringscertificaties gebeurt in Adviesraden. Deze groep werkt de regels uit die certificaathouders moeten volgen en lijst de eisen op die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. De regels worden gepubliceerd in de vorm van een Bijzonder Reglement (BRS).

Zo kon er ook van start gegaan worden met deze uitvoeringscertificaties. Afgelopen jaar kwamen voor verschillende uitvoeringscertificaties dan ook de eerste certificatie-aanvragen van de aannemers binnen.

Daarnaast startten onze partners (Vlario, OCW, BGO,…) de opleidingen horende bij de verschillende uitvoeringscertificaties op. In elke PTV werd telkens opgenomen welke elementen minimaal tijdens deze opleiding aan bod dienen te komen.

In samenwerking met BCCA werd de website execert.be gecreëerd.  Daar kunnen bouwheer en aannemer terugvinden welke uitvoeringscertificaties van kracht zijn.

COPRO startte op vraag van de aannemers de ontwikkeling van de tool Execheck. Deze tool dient om de administratie rond de uitvoeringscertificaties te beperken. De certificaathouder kan hier al de proeven die hij dient uit te voeren zoals beschreven in het bestek en de certificatiereglementen ingeven.

Toekomst

Vanaf 1 januari 2022 schrijven verschillende Vlaamse bouwheren (Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Farys, …) de uitvoeringscertificatie voor. Ze doen dit door in het bijzonder bestek te verwijzen naar de website https://www.execert.be. In de tabel op deze website kan gevonden worden welke uitvoeringscertificaties van kracht zijn op het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes. De overzichtstabel op die pagina wordt hiertoe steeds up-to-date gehouden.

Ook in de nieuwe versie van Qualiroutes wordt de uitvoeringscertificatie van afschermende constructies opgenomen.

De digitale tool wordt getest en afgewerkt waarna deze beschikbaar zal worden gesteld voor de gebruikers voor verschillende uitvoeringscertificaten. Na een evaluatieperiode zal worden gekeken wat er nog dient te worden toegevoegd of gewijzigd.

In 2022 zullen de eerste certificaten ongetwijfeld worden uitgereikt. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van COPRO.