Overslaan en naar de inhoud gaan

Partijkeuringen

Réceptions par lot

Onderwerp van de certificatie

Elk bijzonder bestek vermeldt dat op de op de werf aan te voeren materialen steeds een voorafgaand technisch nazicht moet gebeuren door een erkende onafhankelijke instantie.

Dit technisch nazicht kan op 2 manieren gebeuren:

  • Producten met BENOR- of COPRO-merk. In dit geval worden de producten geleverd met een geldig certificaat. We verwijzen hiervoor naar de andere artikels die de certificatie van specifieke producten beschrijven.
  • Producten met partijkeuring.

Bij een partijkeuring wordt een welbepaalde hoeveelheid van een product dat voor één werf bestemd is aangeboden aan COPRO. De overeenkomstigheid van deze afgebakende hoeveelheid van een product wordt vervolgens nagezien ten opzichte van de eisen opgenomen in het bijzonder bestek. Als de producten voldoen aan de eisen wordt de partijkeuring afgesloten met de uitgifte van een ‘Attest van Overeenkomstigheid’. Met dit document kan aan de bouwheer aangetoond worden de partijgekeurde producten in overeenstemming zijn met de bepalingen van het keuringsdocument.

De volledige procedure die gevolgd moet worden bij een partijkeuring staat beschreven in het COPRO-partijkeuringsreglement PKRL.

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de COPRO-website www.copro.eu en kan door de aanvrager digitaal ondertekend en aan COPRO overgemaakt worden.

Referentiedocumenten

PKRL – versie 4.0: Partijkeuringsreglement

Activiteiten/Evolutie

Hoofdzakelijk op vraag van de rioolbeheerders wordt momenteel de wijze waarop de waterdichtheid van kokerelementen beproeft en gewaarborgd wordt, herzien. Een kleine werkgroep buigt zich momenteel over deze problematiek.

De herziening van de RN 017 ‘Keuring en kalibratie van fabricage-, meet- en beproevingsuitrustingen’ zit in een eindfase. Het huidige document dateert nog van 1999 en was dus dringend aan een actualisatie toe.

Binnen de werking van COPRO zelf werd onze labodatabank verder uitgebreid met de proeven op geprefabriceerde betonproducten. In de COPRO-labodatabank, die ook consulteerbaar is op de COPRO-website, kan men opzoeken welk laboratorium gebruikt kan worden voor het uitvoeren voor een welbepaalde proef. In 2021 werden alle voorbereidingen getroffen zodat de proefaanvragen voor prefabbeton ook via Digilab opgemaakt worden, zoals ook gebeurt in het kader van de certificatie van alle COPRO-producten.

Overzicht van de in 2021 uitgevoerde partijkeuringen volgens het COPRO-partijkeuringsreglement PKRL

Partijkeuringen 2021

Uitgevoerde partijkeuringen op jaarbasis

Partijkeuringen 2021

 

Nieuws 2021

In SB 250 -  Hoofdstuk 3, tabel 3-0-1 is een lijst opgenomen van producten die partijgekeurd kunnen worden en welke instantie hiervoor verantwoordelijk is. Voor de kunststofbuizen is hier COPRO vermeld. Voor het uitvoeren van een partijkeuring op PE-buizen wordt er samengewerkt met BCCA, die certificatie-instelling is voor dit soort producten. Producenten die niet beschikken over een BENOR-certificaat voor kunststofbuizen, of waarvoor er geen BENOR-merk bestaat of waaraan bijkomende eisen gesteld worden, kunnen nog steeds bij COPRO terecht. De inspecties horende bij deze partijkeuringen zullen uitgevoerd worden door SECO als keuringsinstelling. De administratieve afhandeling blijft de verantwoordelijkheid van COPRO. Een ontwerp van overeenkomst tussen COPRO en BCCA is hiervoor reeds voorbereid, zodat samenwerking in de toekomst nog mogelijk is.

Toekomst

Het is belangrijk dat alle besturen en werftoezichters het bestek van hun werf goed toepassen en partijkeuringen eisen voor de producten die niet onder certificaat geleverd worden.

Binnen de werking van COPRO zelf werd onze labodatabank uitgebreid met de proeven op producten die partijgekeurd worden. In de COPRO-labodatabank, die ook consulteerbaar is op de COPRO-website, kan men opzoeken welk laboratorium gebruikt kan worden voor het uitvoeren voor een welbepaalde proef.